Diensten

3D Ontwerp

Franken Architectuur start ieder project met het logistieke ontwerp. De vorm die daarbij ontstaat is het vertrekpunt voor de materialisatie en gevelbehandeling. Vanaf het moment dat de eerste concepten zijn ontworpen nemen we u mee in 3D. Samen met u doorlopen we met de nieuwste technieken uw nieuwe pand. Wij laten u maximaal ervaren hoe alles er straks uit komt te zien.

Vergunningaanvraag

De aanvraag van de omgevingsvergunning verzorgt Franken Architectuur voor u. Dit kan wanneer alle bescheiden, benodigd voor de aanvraag, gereed zijn. Wanneer de omgevingsvergunning gereed is kunnen we veel aanvragen in één beweging regelen. Naast de aanvraag voor een bouwvergunning kan de aanlegvergunning voor een inrit, de kapvergunning voor een boom of de gebruiksvergunning voor een activiteit in één procedure worden geregeld.

In bepaalde gevallen kunnen we via een gecertificeerde vergunning ervoor zorgen dat de gemeente reeds de volgende werkdag de vergunning verzorgt. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Bestekken

Tekenwerk is belangrijk om de vorm van een ontwerp te bepalen. De beschrijving van de type en kwaliteit van de toe te passen materialen voor de ruwbouw, de afwerking, het sanitair en de wijze waarop deze verwerkt moeten worden, worden beschreven in een Technische Omschrijving. Een Bestekomschrijving voegt daar een algemeen deel aan toe waarin tevens de garantiebepalingen en overige, voor het werk geldende, voorwaarden zijn beschreven.

Bouwbegeleiding

Wie kan de naleving van afspraken, gemaakt in de bestektekeningen, bestekken en contracten het beste controleren als de maker ervan. Franken Architectuur weet de theoretische en praktische kennis op de bouwplaats in te zetten om geconstateerde afwijkingen meteen te corrigeren. Daarnaast begeleiden we de opdrachtgever bij wijzigingen en betalingen.

Bestemmingsplanwijziging

Past uw plan niet binnen de kaders van het bestemmingsplan, dan begeleid Franken Architectuur u hierin zodat we hier samen een passende oplossing vinden zodat een mooi project gerealiseerd kan worden.