Algemene Voorwaarden

Op al onze opdrachten zijn van toepassing de standaardvoorwaarden uit “Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011” vastgesteld door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en de organisatie van advies- en ingenieursbureau’s (ONRI).